Open menu

Przypominamy o obowiązku dopełnienia formalności związanych z rozliczeniem się z pobytu w internacie (porządki, opłaty, zabranie rzeczy itp.).
Zameldowanie wychowanków klas maturalnych  w internacie kończy się z dniem 31 maja - co skutkuje brakiem podstawy prawnej do dalszego zamieszkania.

W związku z ostatnim zarządzeniem MEN istnieje możliwość otwarcia internatów od 22 maja (dla maturzystów celem korzystania z konsultacji przedmiotowych w szkołach). Od 1 czerwca mogą z internatu korzystać również wychowankowie klas młodszych - z tych samych powodów.
Jesteśmy w trakcie konsultacji z Organem Prowadzącym oraz z służbami sanitarnymi na temat wymogów związanych z ponownym otwarciem i zamieszkaniem młodzieży w internacie.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację proszę o informację, kto zgłasza chęć zamieszkania w internacie od 25 maja (maturzyści - konsultacje) i od 31 maja pozostali wychowankowie(konsultacje). 
Ponowne otwarcie internatu zależeć będzie od wyżej wymienionych władz oraz sytuacji związanej z trwającym remontem łazienki na pierwszym piętrze.
WAŻNE!
W sytuacji wznowienia działalności internatu, wychowanków obowiązywać będzie nowy Regulamin, uwzględniający przestrzeganie ścisłego reżimu sanitarnego - zgodnie z wymogami służb sanitarnych tj.:
- brak zbiorowego żywienia
- zakaz korzystania z kuchni na piętrach
- zakaz odwiedzin, również wzajemnych na terenie internatu
- przestrzeganie zalecanych odległości między osobami

- obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych budynku
- badanie temperatury ciała
- wyjście tylko do szkoły i jednorazowo po zakupy spożywcze
- bezwzględne zachowanie czystości oraz higieny( dezynfekcja rąk)
- korzystanie z łazienek w określonych przedziałach czasowych
- internat nie będzie czynny w weekendy

- do internatu nie mogą przyjechać osoby w czasie kwarantanny, mające objawy zakażenia wirusowego lub mające kontakt z osobą zakażoną.


Ewentualny przyjazd musi być ustalony z kadrą internatu i odbywać się będzie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.

Za Radę Wychowawców

Stanisław Błażejowski 

 

 

 


   

Kalendarz roku ZSIŚiM

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
31

NASZE SUKCESY

Praktyki zawodowe - Portugalia
Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Wioletta Sioła - „Złoty indeks” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marzena Haber III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - architektura krajobrazu
Piotr Piwowar III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Jakub Spyrłak II miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Arkadiusz Krawczyk VII miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Mateusz Zbroja V miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny Agnieszki Majkrzak
Arkadiusz - I miejsce w bloku Ogrodnictwo i Magdalena - laureat XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Adran i Arkadiusz - laureaci XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 RUSZAJ poprawki