Logo Krakowa

Open menu

 

 

  1. Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSIŚiM.
  2. W przypadku wolnych miejsc do internatu mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół. 
  1. W sytuacji, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do internatu przekracza liczbę miejsc, na pierwszym etapie rekrutacji o kolejności przyjęć decydują punkty przyznane na podstawie Uchwały NR XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 roku
  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Internat nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń (data wpływu podania).
  1. Podanie dostępne na stronie internetowej Szkoły składa się w sekretariacie ZSIŚiM, w biurze Kierownika Internatu lub drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyłącznie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków.

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

h) kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do bursy/internatu – 1 pkt,

i)) szczególne osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym – 1 pkt,

j) kandydat rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt,

k) kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt,

l) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt,

2) w przypadku kandydata pełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 pkt,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 1 pkt,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata – 1 pkt

f) kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do bursy/internatu – 1 pkt,

 g)) szczególne osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym – 1 pkt,

h) kandydat rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej – 1 pkt,

i) kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt,

j) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt,

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są odpowiednio:

1) oświadczenie, że rodzeństwo kandydata zamieszkuje lub stara się o przyjęcie do bursy/internatu, 2) kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,

3) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły,

4) zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową,

5) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej,

Powyższe zasady opracowano na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,
  2. Uchwały nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 roku
  3. Regulaminu Rekrutacji do Internatu ZSIŚiM
  4. Regulaminu Internatu ZSIŚiM


Pliki do pobrania:

 Najlepsze Technikum 2021 - Brązowa Odznaka

 

 

 

Kalendarz roku ZSIŚiM

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 RUSZAJ poprawki