Gimnazjalisto!!! →  →  → Zapraszamy 29.03.2017 r. w godz. 9:00 - 12:00 na "Dzień otwarty" do Naszej Szkoły →  →  →   Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi IV LO dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

ZESPÓŁ KIEROWNICZY

mgr inż. Barbara Lesińska - Dyrektor Zespołu Szkół
mgr Justyna Kozera - Wicedyrektor Zespołu Szkół
mgr inż. Grzegorz Świerk - Wicedyrektor Zespołu Szkół
mgr inż. Violetta Cywicka - Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Stanisław Błażejowski -Kierownik Internatu

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Małgorzata Gotfryd

GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Marzena Baranek
mgr Małgorzata Bartoszewska
mgr Aleksander Bartoszewski
mgr inż. Anna Biernacik-Jakubowska
mgr Halina Chimerek
mgr Joanna Chrzanowska
mgr Anna Cielecka
mgr Waldemar Czarnowicz
mgr Katarzyna Ćwierz-Kasprzyk - mistrz fryzjerstwa
mgr inż. Anna Dawidowicz
mgr Barbara Doupal - mistrz fryzjerstwa
mgr Alicja Echary
mgr Adrianna Fijałka
mgr Wojciech Gawroński
mgr inż. Joanna Golec-Seweryn
mgr Edyta Grzyb
mgr Dariusz Iwański
mgr Anna Janiszewska
mgr Małgorzata Kalinowska
mgr Krzysztof Kania
mgr Piotr Kipiel
mgr inż. Dorota Kocur
dr inż. Mirosław Koźbiał

mgr Agnieszka Krajewska-Mrugała
mgr Aneta Kwaśniak-Gawłowska
Renata Kwiatkowska - mistrz fryzjerstwa
mgr inż. Katarzyna Leśniak
mgr Łach Dagmara
mgr Rafał Matus

mgr Urszula Mądrzyk
mgr Joanna Michalewska
mgr Tomasz Mistur
mgr Iwona Mucha
mgr inż. Maria Niedźwiecka

ks. mgr Andrzej Pilch
Elwira Piątkowska - mistrz fryzjerstwa
mgr Teresa Podolska

mgr Joanna Radłowska
mgr Bogusława Siwa-Zych
mgr Anna Spieszny
mgr inż. Zofia Szydłak
mgr Barbara Szyndler

mgr Antonina Śliwa-Zalech
mgr inż. Małgorzata Świerk
mgr Renata Walczak
mgr Marta Wątor

mgr inż. Beata Wiśnios-Sęk
mgr Barbara Woźniak
mgr Aneta Zawadzka
mgr Jaromir Zygma

INTERNAT ZSIŚiM 

mgr Magdalena Dziunikowska
mgr Agnieszka Król
mgr Halina Lichorowicz
mgr Bogumiła Lankof
mgr Anna Pabiańczyk
mgr Teresa Podolska

mgr Daria Rachwalska
mgr Ewa Sumisławska
mgr Krzysztof Śliwak

Kalendarz

 


 

 

  

 

 

NASZE SUKCESY

Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej